Mina målningar är utförda i den abstrakta traditionen där experimenterandet med figurationer,
färg och komposition är grundläggande.

Utmaningen i mitt arbete är att förena naturliga tendenser att organisera och planera med en
önskan om att avvisa dessa principer till förmån för det oväntade och oordnade.

Det finns tillstånd i processen som är särskilt fördelaktiga att befinna sig i. Det är den då det
fortfarande finns möjligheter.

Jag målar till en början intuitivt och med begränsad självcensur för att senare mer medvetet
påverka utvecklingen åt ett önskat håll.

Ofta kan man följa spår av ändringar och val som är gjorda, då färgen är pålagd i skikt ovanpå
varandra och ingenting är retuscherat.

Arbetsprocessen är ofta utdragen och består av väntan där det kräver uppmärksamhet och
närvaro,

Min anledning är upplevelse och handling, varför transformationen från ansats till gestaltning
går före strävan om balans och harmoni.