Jag kan gå och tänka på hur jag målar och hur jag blandar färg. Letar efter utrymmen och områden att skapa i genom att bilda tankesystem som jag kan känna mig fri och till och med gå vilse i.


Genom att sätta upp metoder för att måla, blir jag också friare.

Jag har ofta ett specifikt område som jag utforskar, regler som jag förhåller mig till och som begränsar. Det kan vara genom att endast använda vissa färger, formationer eller mönster som i sig själva inte är viktiga.


I mitt senaste projekt beger jag mig till måleriets ytterområden där kulören är dämpad och kontrasterna små. Jag kallar projektet ”Måleriets minsta kontrast”.

Jag rationaliserar bort kontrasterna, och låter måleriet bestå av det nödvändigaste. Det blir en tanke och handling som står över det visuella.